Strona główna » Liceum » Język polski » XX lecie


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Katastrofizm w liryce lat 30-tych.

Pojawia się w wielu miejscach w literaturze XX-lecia; m.in. "Przedwiośnie" pokazuje nam katastroficzny obraz rewolucji i wojny jako będącej tragedią wielu tysięcy nieraz [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:22 , Wyświetleń: 2621 , Ocena: 66.62, Głosów: 38, Autor: agacjo

Katastroficzna wizja świata w "Szewcach" Witkiewicza.

Witkacy ukazuje w "Szewcach", że świat jest zdegenerowany, wstrząsany przewrotami społecznymi, rewolucjami. Zjawisko rewolucji rozważa w trakcie dramatu, ukazując następstwo [...]

Dodano: 2008-12-05 00:00:48 , Wyświetleń: 1121 , Ocena: 26.44, Głosów: 31, Autor: majka100100

Kariera a moralność - rozważania w odniesieniu nie tylko do "Granicy". (Weź pod uwagę sądy Zofii Nałkowskiej, innych, wybranych pisarzy i swoje).

Kariera a moralność - temat ten był już poruszany przez wielu twórców. Począwszy od czasów najdawniejszych, a kończąc na współczesnych zagadnienie to fascynowało artys [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:55 , Wyświetleń: 2692 , Ocena: 14.37, Głosów: 184, Autor: agacjo

Kariera Zenona Ziembiewicza - moralna dezercja czy spełnienie marzeń?

Powieść Zofii Nałkowskiej pt. ,,Granica“ zawiera nie tylko banalną historię romansu zubożałego ziemianina ze służącą, ale w rzeczywistości dotyczy czegoś więcej [...]

Dodano: 2008-04-01 08:52:18 , Wyświetleń: 1660 , Ocena: 33.47, Głosów: 42, Autor: pawlukewa

K.K.Baczyński

Przeżycia okupacyjne, wyrażane w liryce literatury wojennej, są niezwykle różnorodne. Najsilniej doznania tego czasu wyraziła ta generacja twórców, dla których początek d [...]

Dodano: 2008-08-02 17:17:54 , Wyświetleń: 1602 , Ocena: 41.89, Głosów: 35, Autor: GOSIA288

Julian Tuwim (1)

JULIAN TUWIM (1894-1953) ¦ Julian Tuwim urodził się w 1894 roku w Łodzi. Po ukończeniu gimnazjum wrodzinnym mieście studiował prawo i filozofię na Uniwers [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:49 , Wyświetleń: 6742 , Ocena: 12.08, Głosów: 358, Autor: agacjo

Julian Przyboś - wiersze (notatki)

Julian Przyboś„Gmachy"konstruktywizm - wyraz zachwytu nad konstrukcjami architek.„Poeta - wykrzyknik ulicy" - metafora odległych skojarzeń metafora m [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:55 , Wyświetleń: 1973 , Ocena: 23.16, Głosów: 57, Autor: agacjo

Joseph Conrad-Korzeniowski

Urodził się 3 grudnia 1857r. w Berdyczykowie na Ukrainie. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Będąc małych chłopcem wraz z rodziną zostaje zesłany w Głąb Cesarstwa Ro [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:57 , Wyświetleń: 1445 , Ocena: 29.41, Głosów: 50, Autor: agacjo

Jakiej wiedzy o człowieku dostarczyły Ci poznane utwory literackie z XX-lecia międzywojennego?

XX wiek sprawił, że kryteria oceny człowieka jakimi kierowano się w poprzednich epokach nie wystarczały. Rozwój zupełnie nowej gałęzi nauki – psychologii, wydarzenia [...]

Dodano: 2008-07-06 18:32:07 , Wyświetleń: 1245 , Ocena: 56.24, Głosów: 16, Autor: tom

Jakie tematy podejmuje Bułhakow w powieści pt. “Mistrz i Małgorzata”?

“Mistrz i Małgorzata” to powieść niezwykła, skłaniająca czytelnika do refleksji nad wieloma problemami ludzkiej egzystencji. Bułhakow porusza w swoim dziele twma [...]

Dodano: 2008-04-08 21:03:08 , Wyświetleń: 1554 , Ocena: 104.18, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

Jakie granice i dlaczego przekraczają bohaterowie powieści Zofii Nałkowskiej „Granica”? (3 bohaterów)

Gdy bierzemy do ręki powieść pt. „Granica” i próbujemy zinterpretować tytuł widzimy tak naprawdę szereg granic, które determinują życie bohaterów oraz wpływ [...]

Dodano: 2008-10-31 12:27:41 , Wyświetleń: 1294 , Ocena: 67.41, Głosów: 16, Autor: Mafej

Jak wygląda świat w prozie B. Schulza?

Świat w prozie Schulza rządzi się prawami psychologicznymi, a nie fizycznymi. Płynny, niestabilny, często zmienia swoje oblicze, jest surrealistyczny. W „Sierpniu” [...]

Dodano: 2008-10-25 10:08:20 , Wyświetleń: 1326 , Ocena: 50, Głosów: 22, Autor: Mafej

Jak się odkochać postepując jak Józio z "Ferdydurke" W. Gombrowicza

Jak się odkochać? Wielu ludzi którzy cierpieli z powodu niespełnionej miłosci nieraz zastanawialo się nad odpowiedzią na to pytanie. W takiej samej sytuacji jest Józio boha [...]

Dodano: 2008-10-17 19:21:11 , Wyświetleń: 1358 , Ocena: 163, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Jak rozumiesz tytuł powieści Nałkowskiej - "Granica"?

Nałkowska prezentuje nam obraz społeczeństwa polskiego w okresie międzywojennym. Pokazuje pozostałości feudalizmu: głębokie i mające duży wpływ na karierę podziały spo [...]

Dodano: 2008-02-01 13:52:48 , Wyświetleń: 2478 , Ocena: 70.4, Głosów: 34, Autor: agacjo

Jak rozumiesz słowa Kawki: ,,Nauka jest jak niezmierne morze, im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony."?

Nauka w życiu, człowiekowi jest bardzo pomocna, im więcej nowych rzeczy poznajemy, tym bardziej ciekawi nas świat i jego tajemnice.Po pierwsze, potwierdzeniem słów Palusz [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:36 , Wyświetleń: 1321 , Ocena: 57.81, Głosów: 15, Autor: agacjo

Jak postrzegasz metaforyczną wymowę tytułu powieści Zofii Nałkowskiej „Granica” i jej związek z problematyką utworu?

Tytuł powieści należy rozumieć symbolicznie gdyż nie jest on jednoznaczny. Autorka stara się ukazać pewne granice moralne, estetyczne i społeczne warunkujące działania bo [...]

Dodano: 2008-04-08 21:02:59 , Wyświetleń: 1537 , Ocena: 67.84, Głosów: 18, Autor: pawlukewa

Jak oceniasz wybór drogi życiowej dokonany przez bohaterów "Siłaczki"?

"Siłaczka" to jeden z tych charakterystycznych utworów Żeromskiego, w których szczególnie jaskrawo zostaje przedstawiony problem niezawinionej ciemnoty i ubóstwa chłopstwa p [...]

Dodano: 2008-09-22 10:22:20 , Wyświetleń: 1390 , Ocena: 87.73, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Jak można zinterpretować ostatnią scenę "Przedwiośnia"?

Ostatnia scena ukazuje manifestację robotniczą udającą się pod Belweder, aby protestować; do nich przyłącza się główny bohater - Cezary Baryka; Teoretycznie można t [...]

Dodano: 2008-02-01 13:52:45 , Wyświetleń: 2594 , Ocena: 88.04, Głosów: 26, Autor: agacjo

Interpretacja wiersza Bolesława Leśmiana pt. „Po ciemku”

Bolesław Leśmian„Po ciemku”Wiedzą ciała, do kogo należą,Gdy po ciemku, obok siebie leżą!Warga - wardze, a dłoń dłoni sprzyja –Noc n [...]

Dodano: 2008-11-10 12:30:58 , Wyświetleń: 1324 , Ocena: 492, Głosów: 1, Autor: Mafej

Interpretacja wiersza „Prośba o piosenkę” Juliana Tuwima.

Tytuł wiersza zawiera ważną informację, że utwór ten będzie prośbą o natchnienie poetyckie, które ma pomóc poecie w pisaniu piosenki. Tytuł ma formę oznajmiającą i o [...]

Dodano: 2008-07-06 18:32:08 , Wyświetleń: 1465 , Ocena: 74.56, Głosów: 15, Autor: tom

Interpretacja wiersza „Po ciemku” z cyklu „Powieść o rozumnej dziewczynie” autorstwa Bolesława Leśmiana

Bolesław Leśmian„Po ciemku”Wiedzą ciała, do kogo należą,Gdy po ciemku, obok siebie leżą!Warga - wardze, a dłoń dłoni sprzyja –Noc n [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:54 , Wyświetleń: 1285 , Ocena: 124.5, Głosów: 7, Autor: Mafej

Interpretacja utworu Wisławy Szymborskiej "Platon, czyli dlaczego" (1)

W wierszu „Platon, czyli dlaczego” Wisława Szymborska mówi o bycie idealnym, który z przyczyn nieznanych, niejasnych- „w okolicznościach nieznanych”- &# [...]

Dodano: 2008-11-04 22:29:55 , Wyświetleń: 1260 , Ocena: 59.46, Głosów: 12, Autor: Mafej

Interpretacja tytułu powieści Zofii Nałkowskiej "Granica".

Tytułową granicę interpretować można na wiele sposobów. Może to być np.: - granica między dwoma różnymi warstwami (a więc tematyka społeczno - polityczna). W tym p [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:14 , Wyświetleń: 1562 , Ocena: 100.06, Głosów: 15, Autor: agacjo

Interpretacja i analiza wiersza Józefa Czechowicza pt. „Modlitwa żałobna” .

Modlitwa to wypowiedź skierowana do Boga. Zawiera w sobie: wielbienie Go za to, Kim jest, dziękowanie Mu za to, co zrobił; wyznawanie grzechów i przedstawianie Mu próśb. Jest [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:29 , Wyświetleń: 1495 , Ocena: 68.29, Głosów: 16, Autor: Mafej

Interpretacja i analiza porównawcza wierszy: „Credo” Antoniego Słonimskiego i „Znad ciemnej rzeki” Leopolda Staffa.

Antoni Słonimski to poeta tworzący w epoce XX-lecia międzywojennego. Należał do grupy poetyckiej „Skamander”, która wywarła wielki wpływ na ówczesne społecze [...]

Dodano: 2008-11-09 22:33:10 , Wyświetleń: 1738 , Ocena: 84.56, Głosów: 15, Autor: Mafej

Interpretacja epizodu z księdzem oraz przypowieści o odźwiernym. ("Proces" F. Kafki)

Józef K. został poproszony o pokazanie kilku zabytków sztuki pewnemu włoskiemu klientowi banku, który po raz pierwszy przebywał w tym mieście, a na którego przyjaźni bardz [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:30 , Wyświetleń: 1886 , Ocena: 48.9, Głosów: 20, Autor: agacjo

II wojna światowa (8)

Zatrzymałem się, przypomniała mi się historia, którą opowiedział mi kiedyś dziadek – historia z II Wojny Światowej. Słyszałem o tym okresie wiele: o Hitlerze, wiel [...]

Dodano: 2008-07-06 18:32:06 , Wyświetleń: 1561 , Ocena: 19.82, Głosów: 54, Autor: tom

I Wojna Światowa (8)

I Wojna ŚwiatowaWstęp: Przyczyny: Zwykle gdy mowa o Pierwszej Wojnie Światowej automatycznie wymienia się zamach w Sarajewie na następcę austriackiego tronu arcyksięcia [...]

Dodano: 2009-04-23 21:38:57 , Wyświetleń: 1282 , Ocena: 58, Głosów: 15, Autor: elkakida

Humanistyczna głębia, nowatorstwo i niezwykłość liryki Bolesława Leśmiana.

Debiut - 1895 r. - "Sekstywy" . 1912 r. - "Sad rozstajny". Przełamywał konwencje młodopolskie: - powrót do natury, - rozważania filozoficzne, - symbolika. W okresie XX [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:10 , Wyświetleń: 2076 , Ocena: 70.52, Głosów: 24, Autor: agacjo

Hitleryzm w Niemczech.

Hitleryzm jest to narodowy socjalizm, oficjalna ideologia NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, w skrócie Nazionalsozialisten). Jedna z odmian faszyzmu. T [...]

Dodano: 2009-04-14 16:58:38 , Wyświetleń: 2858 , Ocena: 560, Głosów: 0, Autor: elkakida

Historia.

1. Jakie zmiany zaszły w kulturze światowej w XX-leciu międzywojennym? W dwudziestoleciu międzywojennym panowały awangardowe nurty w sztuce. Malarze próbowali przedstawia [...]

Dodano: 2008-07-27 13:24:04 , Wyświetleń: 7340 , Ocena: 20.39, Głosów: 102, Autor: GOSIA288

Grupy poetyckie w XX leciu. Scharakteryzuj odwołując się do konkretnych utworów.

- Skamandryci byli grupą "programowo bezprogramową". Wielką piątkę tej grupy stanowili: Julian Tuwim, Jan Lechoń, Jarosław Iwaszkiewicz, Antoni Słonimski, Kazimierz Wierzy [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:09 , Wyświetleń: 2279 , Ocena: 91.68, Głosów: 24, Autor: agacjo

Grupy literackie okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Skamander - grupa skupiała się wokół pisma Uniwersytetu Warszawskiego "Pro arte et studio". W listopadzie 1918 roku poeci założyli kabaret literacki w kawiarni "Pod Picadorem [...]

Dodano: 2008-12-31 11:30:58 , Wyświetleń: 1209 , Ocena: 34.74, Głosów: 30, Autor: majka100100

Groza świata, zagrożenie dla człowieka w literaturze XX-lecia.

W niektórych utworach XX-lecia pojawia się opis przewidywanych sytuacji, które w przyszłości mogą stanowić zagrożenie dla jednostki, społeczeństwa lub całej ludzkości; [...]

Dodano: 2008-02-01 13:52:59 , Wyświetleń: 1246 , Ocena: 29.95, Głosów: 39, Autor: agacjo

Groteska to moda, czy sposób na wyrażanie problemów współczesnego świata.

Dwóch olbrzymów przechadzających się po szesnastowiecznej Francji; wiedźmy zgadujące z tajemnych mikstur losy Makbeta; Kordian lecący na chmurze do Polski, Gustaw przebijaj [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:46 , Wyświetleń: 1240 , Ocena: 51.67, Głosów: 20, Autor: ew.la

Groteska jako sygnalizacja katastrofy.

Rzeczywistość groteskowa staje się absurdalna, bezsensowna, czasami śmieszna i jednocześnie groźna, a nawet bardzo „nieprzyjemna”. Zdeformowanie rzeczywistości n [...]

Dodano: 2008-10-10 11:37:38 , Wyświetleń: 1345 , Ocena: 80.81, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Groteska jako sposób ujęcia rzeczywistości (Gombrowicz, Witkacy, Bułhakow - do wyboru).

Groteska staje się dość popularną metodą pokazania rzeczywistości w XX-leciu Powieści groteskowe, zachowując pewną dozę realizmu, zderzają ją z całkowitym bezsense [...]

Dodano: 2008-02-01 13:52:55 , Wyświetleń: 3091 , Ocena: 75.57, Głosów: 27, Autor: agacjo

Granica, której przekroczyć nie wolno. W oparciu o "Granicę" Z. Nałkowskiej.

Czy istnieje granica moralna, której nie można przekroczyć? Dla olbrzymiej większości jednostek egzystujących w naszym społeczeństwie – tak. Nie licząc sporadycznych [...]

Dodano: 2008-03-19 15:41:19 , Wyświetleń: 1117 , Ocena: 38.76, Głosów: 20, Autor: pawlukewa

Genealogia moralności na gruncie "Mistrza i Małgorzaty" Michaiła Bułhakowa.

Człowiek zaczął określać swoje czyny jako dobre bądź złe, a czyny te wypływają jedynie z jego istoty, która jest przecie syntezą tych przeciwieństw, wtedy to zdał on [...]

Dodano: 2008-11-04 22:29:30 , Wyświetleń: 1005 , Ocena: 18.25, Głosów: 43, Autor: Mafej

Gdzie szukać prawdy o człowieku? Czy i w jakim stopniu znajdujesz odpowiedź na to pytanie w "Granicy".

Powieść Zofii Nałkowskiej "Granica" można traktować jako filozoficzne studium kariery człowieka. Świadczy o tym przekrojowy obraz życia Zenona Ziembiewicza, od domu rodzinn [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:56 , Wyświetleń: 2863 , Ocena: 15.33, Głosów: 171, Autor: agacjo

Futuryści polscy

Polscy futuryści nawiązywali w swej twórczości do założeń futuryzmu europejskiego. Marinetti głosił, iż "ryczący automobil jest piękniejszy od Nike z Samotraki", a futu [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:43 , Wyświetleń: 1285 , Ocena: 19.58, Głosów: 44, Autor: ew.la

Futuryści

Futuryści są przeciwnikami przeszłości, całą uwagę skierowują na przyszłość; krytykują wszystko, co tradycyjne i logiczne, przełamują zasady, które ograniczają swob [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:39 , Wyświetleń: 1773 , Ocena: 3.19, Głosów: 41, Autor: Michalk88

Futuryzm jako awangarda poetycka (inspiracje zagraniczne, oddźwięk na terenie Polski).

Futuryzm stworzony został we Włoszech przez Marinettiego w 1909; ma być pochwałą energii, działania, życia, czyli aktywizm i witalizm, odrzucenia przeszłości na rzecz wpat [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:12 , Wyświetleń: 1195 , Ocena: 16.6, Głosów: 57, Autor: agacjo

Futurysci

Futuryści są przeciwnikami przeszłości, całą uwagę skierowują na przyszłość; krytykują wszystko, co tradycyjne i logiczne, przełamują zasady, które ograniczają swob [...]

Dodano: 2008-09-22 10:37:57 , Wyświetleń: 1773 , Ocena: 43.55, Głosów: 32, Autor: Michalk88

Funkcja motywu biblijnego w "Mistrzu i Małgorzacie" Bułhakowa.

Motywy zaczerpnięte z Biblii nadały utworowi szersze znaczenie, bardziej uniwersalne (historia Jeszuy i Piłata) Prezentowana jest walka dobra ze złem: dobrzy są Jeszua i M [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:01 , Wyświetleń: 1357 , Ocena: 29.36, Głosów: 43, Autor: agacjo

Funkcja mitu "szklanych domów" w "Przedwiośniu" St. Żeromskiego

Przedwiośnie" jest najdojrzalszą powieścią Stefana Żeromskiego, przez wielu krytyków uważaną za najwybitniejszą powieść polską XX wieku. Pisanie jej rozpoczął Żeroms [...]

Dodano: 2008-08-24 11:29:56 , Wyświetleń: 1165 , Ocena: 58.58, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Folwark zaierzecy

George Orwell - „Folwark Zwierzecy”W swoim utworze - Folwarku Zwierzecym - autor mial zamiar zdemaskowac mit sowieckiego w opowiastce, która móglby zrozumiec niem [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:58 , Wyświetleń: 1314 , Ocena: 22.91, Głosów: 43, Autor: elkakida

Filozoficzne refleksje o sensie zycia w ,,Nocach i dniach' Marii Dąbrowskiej.

,, - Cóż stąd, że umieramy? Życia jest wciąż tak dużo – majaczyła pani Barbara. – Wszystko mija, a nic się nie zmienia. Po złotym tle wciąż płyną szare o [...]

Dodano: 2008-04-01 08:52:17 , Wyświetleń: 1145 , Ocena: 37, Głosów: 28, Autor: pawlukewa

Filozofia Dwudziestolecia Międzywojennego

Naruszenie równowagi europejskiej, które doprowadziło do pierwszej wojny światowej, miało swoje rozliczenie, głębokie przyczyny w zjawiskach wcześniejszych, które oddział [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:51 , Wyświetleń: 1078 , Ocena: 55.29, Głosów: 16, Autor: Mafej

Ferdydurke - opracowanie.

Ferdydurke+ Geneza i tytuł- Powieść wydana w Warszawie w 37 roku. Maiła być krótką odpowiedzią na nieprzychyle opinie krytyków, ale rozrosła się do wielkiego dzi [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:39 , Wyświetleń: 3210 , Ocena: 20, Głosów: 56, Autor: agacjo

1 2 3 4 5 6 7 8 9


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?