Strona główna » Liceum » Język polski » XX lecie


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Proza Żeromskiego i Nałkowskiej

Twórczość Stefana Żeromskiego, powstająca w głównej mierze w czasach Młodej Polski, niewiele miała wspólnego z modernistyczną koncepcją sztuki. Żeromski konsekwentnie [...]

Dodano: 2008-12-19 23:46:45 , Wyświetleń: 1184 , Ocena: 56.29, Głosów: 16, Autor: majka100100

Prowokacyjny i polemiczny charakter wiersz J.Tuwima pt.: „Do prostego człowieka"

Odzyskanie niepodległości zostało entuzjastycznie przyjęte przez wszystkich Polaków. Na wolna ojczyznę czekały cztery kolejne pokolenia rodaków, ziściły się wreszcie sny [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:34 , Wyświetleń: 1150 , Ocena: 48.25, Głosów: 15, Autor: Mafej

Profesor Sonnenbruch - ofiara czy winowajca?

Profesor Sonnenbruch jest jedną z wielu postaci dramatu „Niemcy”. W swojej pracy postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy był on ofiarą, czy winowajcą.Pana S [...]

Dodano: 2008-11-09 11:04:29 , Wyświetleń: 1313 , Ocena: 24.34, Głosów: 43, Autor: Mafej

Proces dojrzewania ideowego Cezarego Baryki.

Cezary urodził się i wychował w Rosji, w Baku, gdzie osiedli jego rodzice. Ponieważ ich status materialny, dzięki intratnej posadzie ojca, był dość wysoki, Cezary od najwcz [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:16 , Wyświetleń: 1608 , Ocena: 107.8, Głosów: 9, Autor: agacjo

Proces Franza Kafki - Interpretacja epizodu z księdzem oraz przypowieści o odźwiernym.

Józef K. został poproszony o pokazanie kilku zabytków sztuki pewnemu włoskiemu klientowi banku, który po raz pierwszy przebywał w tym mieście, a na którego przyjaźni bardz [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:24 , Wyświetleń: 1811 , Ocena: 1090, Głosów: 0, Autor: agacjo

Problemy moralne i społeczne w "Granicy"

Granice z tytułu możemy rozstrzygać w wielu płąszczyznach: Granica na płaszczyźnie społecznej. Podział klasowy odgradzający świat posiadających od świata nędzarzy [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:19 , Wyświetleń: 1307 , Ocena: 36.46, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Problem odpowiedzialności moralnej w literaturze XX wieku

"Granica" Zofia NałkowskaPrzedstawia dzieje życia i kariery Zenona Ziembiewicza. Ów młody, radykalizujący student choć nie wolny od typowo szlacheckiego sposobu traktowan [...]

Dodano: 2009-01-19 15:31:00 , Wyświetleń: 1189 , Ocena: 21.88, Głosów: 41, Autor: elkakida

Problem gry, maski, gęby w moim życiu.

„Nie ma ucieczki przed gębą jak, jak tylko w inną gębę, a przed człowiekiem można schronić się jedynie w objęcia innego człowieka. Przed pupą zaś w ogóle nie ma [...]

Dodano: 2008-03-13 22:08:32 , Wyświetleń: 1336 , Ocena: 42.8, Głosów: 19, Autor: ew.la

Powieść psychologiczna w XX-leciu (np. na podstawie "Granicy").

Powieść psychologiczna (za "Literatura Polska - przewodnik encyklopedyczny") koncentruje się na świecie wewnętrznym postaci, stara się analizować bohatera, a nie tylko przek [...]

Dodano: 2008-02-01 13:52:49 , Wyświetleń: 2144 , Ocena: 115.35, Głosów: 16, Autor: agacjo

Powieść polityczna powinna mieć charakter polemiczny i demonstracyjny. Czy „Przedwiośnie” można uznać za utwór polityczny?

Stefan Żeromski tworząc „Przedwiośnie” żył w Polsce, o jakiej od lat marzyli jego rodacy – Polsce niepodległej. Autor dostrzegał jednak liczne niebezpiecze [...]

Dodano: 2008-09-29 23:57:29 , Wyświetleń: 1111 , Ocena: 39.58, Głosów: 23, Autor: Michalk88

Postulat Peipera.

Peiper zwany papieżem awangardy.Postulat Peipera wyłonił się z zachwytu nad cywilizacją, która odnosiła triumf. „PUNKT WYJŚCIA”- miasto staje się w [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:41 , Wyświetleń: 1386 , Ocena: 38.78, Głosów: 31, Autor: Michalk88

Postacie w „Granicy” Zofi Nałkowskiej.

Zenon Ziembiewicz:-prowadził życie spokojne, zorganizowane, nie szukał przygód ’s5’-miał swoje zasady, racje ‘6’-uczeń pilny i wzorcowy

Dodano: 2008-02-01 13:53:50 , Wyświetleń: 1258 , Ocena: 57.5, Głosów: 13, Autor: agacjo

Postacie w "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego

Jadwiga Dąbrowska :matka Cezaregonie potrafiła nauczyć się płynie mowy rosyjskiejinteresowało ją życie w Siedlcach (dostawała listy od Szymona Gajowca)zasz [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:48 , Wyświetleń: 1266 , Ocena: 49.89, Głosów: 17, Autor: agacjo

Porównanie wiersza W. Szymborskiej "Kot w pustym mieszkaniu" z trenami J. Kochanowskiego

PUSTE POKOJEW jednym z wywiadów z Wisławą Szymborską, można znaleźć następującą wypowiedź pisarki:„Pocieszam się zresztą, że zwierzęta nijakiej świado [...]

Dodano: 2009-04-05 23:57:03 , Wyświetleń: 1226 , Ocena: 1033, Głosów: 0, Autor: elkakida

Polska proza i dramat.

AwangardaStanisław Ignacy Witkiewicza -Witkacy najbardziej barwna postać dwudziestolecia - prowokator, geniusz, od dziecka związany ze światem kultury. Zadebiutował po [...]

Dodano: 2009-04-07 16:45:42 , Wyświetleń: 1475 , Ocena: 608.5, Głosów: 1, Autor: elkakida

Polemika z renesansową tradycją humanizmu w oparciu o wiersz

Bolesław Leśmian to poeta przełomu dwóch epok literackich: Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego. Cecha charakterystyczna dla jego twórczości jest to, że nie by [...]

Dodano: 2008-04-11 21:55:33 , Wyświetleń: 1180 , Ocena: 95.08, Głosów: 12, Autor: pawlukewa

Pojęcia - XX lecie międzywojenne.

AWANGARDA-wszystko co w sztuce nowe, poszukujace, zrywajace z tradycja. W Pol. pojecie awang. dot. gł. roznych nurtow poezji miedzywoj.DADAIZM- dadaistom nie chodziło o dzie [...]

Dodano: 2008-10-06 17:43:37 , Wyświetleń: 4560 , Ocena: 59.19, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Pojedynek na miny - związki Gomgbrowicza z literatura błazeńską.

Pojedynek miedzy Syfonem i Mietusem oparty jest na kontrascie. Kazdej minie Syfona przeciwstawiana jest kontrmina Mietusa. Kazda z min bohaterow to postawa zyciowa, ktora prezentuj [...]

Dodano: 2008-03-13 22:08:22 , Wyświetleń: 1209 , Ocena: 159.67, Głosów: 5, Autor: ew.la

Poezja okresu dwudziestolecia na tle europejskich tendencji artystycznych.

I Wojna Światowa zmieniła ukształtowanie i pozycję państw europejskich. Duże znaczenie miała także rewolucja październikowa w Rosji, która doprowadziła do powstania nowe [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:42 , Wyświetleń: 1187 , Ocena: 46.18, Głosów: 21, Autor: agacjo

Poezja futurystów.

Franciszek Młodożeniec "XX wiek" jest jednym z wierszy eksperymentalnych, stworzonych przez futurystów. Poeta używa wielu neologizmów, pomiędzy którymi zostały umieszcz [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:15 , Wyświetleń: 1604 , Ocena: 25.14, Głosów: 50, Autor: agacjo

Poezja awangardowa a awangardowa sztuka.

„Dzieło sztuki – mikrokosmos odbijający epokę” {Józef Czechowicz) słowa te wskazują niejako na przynależność twórczości artystycznej do okresu, w jakim [...]

Dodano: 2008-11-10 12:31:53 , Wyświetleń: 1328 , Ocena: 44.64, Głosów: 24, Autor: Mafej

Poezja Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej

Maria Pawlikowska – Jasnorzewska była poetką zaprzyjaźnioną i popierającą szczególnie Skamandrytów, ale również krakowskich formistów. Wiele łączyło ją z Julia [...]

Dodano: 2009-03-06 10:00:40 , Wyświetleń: 1274 , Ocena: 93.55, Głosów: 10, Autor: elkakida

Poezja Juliana Przybosia - "Z Tatr"

Julian Przyboś- najwybitniejszy poeta Awangardy Krakowskiej.- pierwsze zbiory wierszy to: „Śruby”, „Oburącz”- na jego twórczość mają wpł [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:41 , Wyświetleń: 1395 , Ocena: 57.1, Głosów: 19, Autor: Michalk88

Poeta - twórca własnego świata i języka - Cz. Miłosz

Czesław Miłosz jest niewątpliwie uważany za patrona poezji klasycznej. Z klasycyzmem jest powiązany dwojako- z nurtem historycznym, oświeceniowym i z nurtem współczesnym. D [...]

Dodano: 2008-10-21 11:20:43 , Wyświetleń: 1170 , Ocena: 53.9, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Plebiscyty na Warmii i Mazurach.

Powstanie niepodległej Polski postawiło od razu na porządku dziennym sprawę jej granic z państwem niemieckim. Dwudziestego siódmego grudnia 1918 roku i w dniach następnych p [...]

Dodano: 2008-09-14 11:49:01 , Wyświetleń: 1310 , Ocena: 63.74, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Plan wydarzeń "Folwarku Zwierzęcego".

1.Zebranie zwierząt w stodole.2.Opowieść Majora o wizji świata bez ludzi.3.Nauka hymnu „Zwierzęta Anglii”.4.Śmierć Majora.5.Odbicie folwarku ludz [...]

Dodano: 2008-11-21 12:45:54 , Wyświetleń: 1309 , Ocena: 144.67, Głosów: 5, Autor: Mafej

Pieśni Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego jako rodzaj dialogu z tradycją

Konstanty Ildefons Gałczyński jako osobowość artystyczna należał do nielicznego na przestrzeni literatury grona twórców, których życie i postępowanie szybko stają się [...]

Dodano: 2008-11-13 20:01:45 , Wyświetleń: 1123 , Ocena: 66.85, Głosów: 12, Autor: Mafej

Oskarżenie Zenona Ziembiewicza.

Wysoki Sądzie! Szanowna ławo przysięgłych! Zacni zgromadzeni! Zebraliśmy się tu, aby dowieść jak zakłamany, obłudny i nieludzki jest Zenon Ziembiewicz – człowiek, [...]

Dodano: 2008-10-28 11:42:00 , Wyświetleń: 1851 , Ocena: 73.75, Głosów: 15, Autor: Mafej

Oskarżenie Zenona Ziembiewicza bohatera powieści Zofii Naukowskiej pt. "Granica"

Szanowni zebrani, podczas tej rozprawy pragnę pokazać, iż oskarżony Zenon Ziembiewicz jest człowiekiem nieodpowiedzialnym, oraz pozbawionym jakiejkolwiek moralności. Chciałb [...]

Dodano: 2008-02-01 19:14:54 , Wyświetleń: 1543 , Ocena: 39.92, Głosów: 24, Autor: agacjo

Oskarżenie Zenona Ziembiewicza

Wysoki sądzie! Czcigodna ławo przysięgłych! Szanowni zgromadzeni! Zebraliśmy się tu, by osądzić oskarżonego Zenona Ziembiewicza. Przypadł mi trudny obowiązek przekonania [...]

Dodano: 2008-12-12 16:55:57 , Wyświetleń: 1851 , Ocena: 3, Głosów: 5, Autor: majka100100

Opracowane dzieła z XX lecia

XX LECIE.1) „PROCES” Franz Kafka. Boh Józef K – każdy i nikt jednocześn. Pozbawiony indywidual, samotny, wyalien ze społecz. Nie miał rodziny, przjac. Nu [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:59 , Wyświetleń: 1154 , Ocena: 52.88, Głosów: 15, Autor: Mafej

Opowiedz o konflikcie bohaterów "Zemsty" - Rejenta i Cześnika. Opowiedz o konflikcie bohaterów "Zemsty" - Rejenta i Cześnika.

Akcja "Zemsty" Aleksandra Fredry rozgrywa się w przedzielonym na dwie części zamku w Odrzykoniu. Jedno jego skrzydło zamieszkuje Cześnik Raptusiewicz, drugie zaś Rejent Milcz [...]

Dodano: 2008-09-22 10:22:21 , Wyświetleń: 1196 , Ocena: 102.08, Głosów: 11, Autor: Michalk88

Opisz dwie wybitne postacie z 20-lecia międzywojennego i uzasadnij swój wybór

W okresie XX-lecia międzywojennego na polskiej arenie politycznej i gospodarczej pojawiło się wielu ludzi, którzy w pewnym stopniu przyczyniali się do budowania kraju i wyprow [...]

Dodano: 2008-07-06 18:32:13 , Wyświetleń: 1129 , Ocena: 44, Głosów: 22, Autor: tom

Opis obrazu Tadeusza Makowskiego pt. „Szewc”

Obraz Tadeusza Makowskiego pt. „Szewc” przedstawia pracownię pewnego szewca. Centralną postacią tego dzieła jest wykonujący buty rzemieślnik. Pracuje on bardzo ci [...]

Dodano: 2008-03-13 22:08:36 , Wyświetleń: 1439 , Ocena: 24.97, Głosów: 33, Autor: ew.la

Ogolnie o XX leciu miedzywojennym

XX lecie miedzywojenneI Wojna Światowa zmieniła sytuacje i pozycje wielu państw. Niektóre stały się niepodległe inne zbiedniały, a jeszcze inne pogrążyli się w haosi [...]

Dodano: 2008-04-04 11:00:21 , Wyświetleń: 1369 , Ocena: 39.73, Głosów: 25, Autor: pawlukewa

Odwołując się do fragmentu o Chopinie z „Przedmowy” oraz do kreacji głównego bohatera Ferdydurke dowiedź, że jesteśmy zniewoleni przez formę, że ona nas stwarza.

Czy jesteśmy zniewoleni przez formę? – w przypadku tego wypracowania na pewno, bo nie wolno mi się z tym stwierdzeniem kłócić. Czy Gombrowicz był zniewolony przez form [...]

Dodano: 2008-10-22 20:00:04 , Wyświetleń: 994 , Ocena: 43.52, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Obrona i oskarżenie Zenona Ziembiewicza.

R: Proszę wstać, sąd idzie. Rozprawę przeciwko Zenonowi Z prowadzić będzie sędzia Paweł Bodnar, bronić będzie Adrian Tyszka (obrońca przydzielony z urzędu), a oskarża [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:25 , Wyświetleń: 1712 , Ocena: 81, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

Obrona Ziembiewicza.

Wysoki Sądzie, Szanowni zgromadzeni...Zebraliśmy się w tej sali, ponieważ właśnie dzisiaj ma zapaść wyrok, który zdecyduje o przyszłości obecnego tu Zenona Ziembiewi [...]

Dodano: 2008-09-29 23:52:43 , Wyświetleń: 1402 , Ocena: 59.18, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Obrona Zenona Ziembiewicza.

Wysoki Sądzie, Szanowni Zgromadzeni.Zebraliśmy się w tej sali, ponieważ właśnie dzisiaj ma zapaść wyrok, który zdecyduje o przyszłości mojego klienta - Zenona Ziembi [...]

Dodano: 2008-12-04 23:59:34 , Wyświetleń: 3736 , Ocena: 3, Głosów: 13, Autor: majka100100

Obrona Zenona Ziembiewicza

Wysoki Sądzie, Szanowni zgromadzeni.Zebraliśmy się w tej sali, ponieważ właśnie dzisiaj ma zapaść wyrok, który zdecyduje o przyszłości obecnego tu Zenona Ziembiewicz [...]

Dodano: 2008-03-19 15:41:18 , Wyświetleń: 3736 , Ocena: 18.76, Głosów: 66, Autor: pawlukewa

Obraz rewolucji w ‘Przedwiośniu’ i ‘Nie-Boskiej..’

Sytuacja w Polsce z obrazu Żeromskiego jest tragiczna: nędza, bezrobocie, nieludzkie warunki bytowania rzeszy robotników i chłopów nie pasują do szumnych zapowiedzi poprawy b [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:58 , Wyświetleń: 1232 , Ocena: 32.16, Głosów: 31, Autor: Mafej

Obraz człowieka i jego losu w "Procesie" Franza Kafki.

Akcja powieści Franza Kafki przypomina koszmar senny. Rzecz dzieje się w abstrakcyjnym mieście, i bez konkretyzacji czasowej. Bohater - Józef K. - budzi się i od obcych urzęd [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:59 , Wyświetleń: 2064 , Ocena: 86.32, Głosów: 21, Autor: agacjo

Nurty w literaturze i sztuce XX-lecia, w sam raz na ściągę do sprawdzianu.

Futuryzm-był kierunkiem, któremu początek dał „manifest futurystyczny” opublikowany we franc, czasop. „le figaro”, przez włoskiego artystę Marinettego [...]

Dodano: 2008-12-06 07:20:17 , Wyświetleń: 1173 , Ocena: 85.8, Głosów: 9, Autor: majka100100

Nurty poetyckie w poezji Staffa.

W Młodej Polsce - dekadentyzm (koniec epoki, przekonanie o nieuchronnej klęsce, katastrofie spowodowanej rozwojem cywilizacji, związanym z tym upadkiem wartości, poczuciem zagr [...]

Dodano: 2008-02-01 13:52:47 , Wyświetleń: 2438 , Ocena: 60.58, Głosów: 35, Autor: agacjo

Nowy program poezji XX-lecia (prezentacja kierunków oraz haseł polskich i zagranicznych).

Skamandryci prezentują nam swoją bezprogramowość, ale mimo to kierują się oni szeregiem zasad: aprobatą przeszłości, skierowanie uwagi jednak na teraźniejszość (atak na [...]

Dodano: 2008-02-01 10:37:23 , Wyświetleń: 2236 , Ocena: 100.96, Głosów: 23, Autor: agacjo

Nowe tendencje w filozofii europejskiej XX-lecia

Egzystencjalizm to tendencja, która proponuje inna definicję ludzkiego losu i istnienia. Jej twórcy – M. Heidegger, Jean Paul Sarte i Albert Camus uznali za pewnik egzyste [...]

Dodano: 2008-10-28 11:41:57 , Wyświetleń: 1275 , Ocena: 45.09, Głosów: 21, Autor: Mafej

Nowe spojrzenie na artystę i sztukę w modernizmie: filozofia – „Confiteor” i „Sztuka poetycka” - Verlain

Nastała druga połowa XIX w. , na ulicach europejskich metropolii panował spokój. Społeczeństwa oddane pozytywistycznym ideałom energicznie budowały kapitalistyczną przysz [...]

Dodano: 2008-02-01 10:36:39 , Wyświetleń: 2551 , Ocena: 12.38, Głosów: 184, Autor: agacjo

Narracja w „Granicy” Zofii Nałkowskiej.

Opowiadanie o zdarzeniach utrzymane w „Granicy” w stylu ocen i poglądów w opinii społecznej, stwarza pozory obiektywizmu i dokumentaryzmu. Założeniu takiemu odpowi [...]

Dodano: 2008-02-24 10:57:07 , Wyświetleń: 1587 , Ocena: 30.36, Głosów: 35, Autor: ew.la

Napisz esej, jak rozumiesz słowa “bunt wznieci słowo poety”

Słowa “bunt wznieci słowo poety” pochodzą z wiersza Czesława Miłosza pt. “Campo di Fiori”, w którym opisuje on niechlubną kartkę z naszej historii, [...]

Dodano: 2008-10-31 12:34:40 , Wyświetleń: 1167 , Ocena: 36.35, Głosów: 22, Autor: Mafej

Młodzież

Żyjemy w XXI wieku . W naszych czasach młodzież ma wiele problemów,nie mogąc ich rozwiązać sięgają po narkotyki i alkohol. Lecz wiele młodych ludzi wpada w nałogi przez [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:22 , Wyświetleń: 1361 , Ocena: 27.6, Głosów: 34, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?