Strona główna » Liceum » Język polski » XX lecie


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Groza świata, zagrożenie dla człowieka w literaturze XX-lecia.

W niektórych utworach XX-lecia pojawia się opis przewidywanych sytuacji, które w przyszłości mogą stanowić zagrożenie dla jednostki, społeczeństwa lub całej ludzkości; [...]

Dodano: 2008-02-01 13:52:59 , Wyświetleń: 1224 , Ocena: 29.58, Głosów: 39, Autor: agacjo

Różne formy narracji w literaturze międzywojennej (na wybranych przykładach).

Można zauważyć w prozie XX-lecia wiele rodzajów narracji, zależnych od intencji autora; Mamy tradycyjnego narratora trzecioosobowego, teoretycznie wszechwiedzącego, preze [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:01 , Wyświetleń: 1431 , Ocena: 48.73, Głosów: 29, Autor: agacjo

Funkcja motywu biblijnego w "Mistrzu i Małgorzacie" Bułhakowa.

Motywy zaczerpnięte z Biblii nadały utworowi szersze znaczenie, bardziej uniwersalne (historia Jeszuy i Piłata) Prezentowana jest walka dobra ze złem: dobrzy są Jeszua i M [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:01 , Wyświetleń: 1325 , Ocena: 28.75, Głosów: 43, Autor: agacjo

Stanisław Ignacy Witkiewicz - malarz, teoretyk sztuki, pisarz Sylwetka twórcza niezwykłego człowieka.

Był wybitną indywidualnością XX-lecia, zajmował się wieloma różnymi stukami: najpierw malował, ale nie będąc zadowolonym z rezultatów, zachłannie rzucił się na drama [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:03 , Wyświetleń: 1154 , Ocena: 34.96, Głosów: 24, Autor: agacjo

"Dusiołek" Leśmiana - ballada z podtekstem filozoficznym.

W swojej kompozycji i stylistyce wzorowany na ludowej balladzie (podobnie jak romantyczne): narrator ludowym gawędziarzem opowiadającym zgromadzonym historyjkę o Bajdale; robi t [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:04 , Wyświetleń: 1200 , Ocena: 30.61, Głosów: 32, Autor: agacjo

Egzystencjalizm i motywy egzystencjalne w literaturze XX-lecia Gdzie je odnajdujesz? (Kafka, Gombrowicz).

Pojawia się w wielu miejscach, jest uważany za dość ważny problem filozoficzny Kafka zastanawia się problemem winy i kary w życiu człowieka, oraz jego wpływie na zmian [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:05 , Wyświetleń: 1318 , Ocena: 31.66, Głosów: 34, Autor: agacjo

"Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego pytaniem o kształt przyszłej Polski.

Cezary, główny bohater utworu, przybywszy z rewolucyjnego Baku do nowej Polski, czuje się, jak wszyscy Polacy, odpowiedzialny za przyszłość swojej ojczyzny. Po bolesnej k [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:06 , Wyświetleń: 1519 , Ocena: 50.65, Głosów: 30, Autor: agacjo

Wyjaśnij sens tytułu powieści Zofii Nałkowskiej "Granica".

"Granica" Zofii Nałkowskiej łączy w sobie cechy powieści społeczno-obyczajowej, politycznej i filozoficznej. Ukazuje przekrój społeczeństwa polskiego i rozważa podstawowe [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:07 , Wyświetleń: 1516 , Ocena: 38.93, Głosów: 29, Autor: agacjo

Źródła tragizmu bohatera powieści F. Kafki "Procesu".

Akcja "Procesu" rozpoczyna się, gdy bohater ma 30 lat. Bliższe kontakty utrzymuje on jedynie z siostrzenicą, wujem i przyjaciółką, do której chodzi w celu zaspokojenia swoic [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:08 , Wyświetleń: 1327 , Ocena: 39.91, Głosów: 32, Autor: agacjo

Ballady Leśmiana, a tradycja romantyczna gatunku.

Ballada polska postała w romantyzmie (przyczynił się do tego Mickiewicz głównie) Gatunek synkretyczny, łączy w sobie prozę, poezję i dramat; fabuła zwykle oparta na w [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:09 , Wyświetleń: 1380 , Ocena: 52.16, Głosów: 24, Autor: agacjo

Skamandryci - hymn do codzienności (założenia, twórcy, przykłady).

Ważna grupa artystów warszawskich głównie; Tuwim; Słonimski; Wierzyński; Lechoń; Iwaszkiewicz; Iłłakowiczówna; Pawlikowska-Jasnorzewska; Liebert; Ogólnie uznali sieb [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:10 , Wyświetleń: 1175 , Ocena: 93.07, Głosów: 13, Autor: agacjo

Scharakteryzuj twórczość jednego ze Skamandrytów (oprócz Tuwima).

Słonimski: zalicza się go do nurtu parnasistowskiego, wiążącego się z romantyzmem; polegał o na zwracaniu szczególnej uwagi na doskonałość formy literackiej z jednoczesn [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:11 , Wyświetleń: 1155 , Ocena: 36.96, Głosów: 24, Autor: agacjo

Tuwim jako przedstawiciel Skamandrytów.

Początkowo najpełniej wypełniał wszystkie niepisane zasady twórczości Skamandra: optymizm i obrazy codziennego życia ("Do krytyków"), nawet stworzył nowy typ bohatera, mie [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:11 , Wyświetleń: 1316 , Ocena: 25.73, Głosów: 32, Autor: agacjo

Futuryzm jako awangarda poetycka (inspiracje zagraniczne, oddźwięk na terenie Polski).

Futuryzm stworzony został we Włoszech przez Marinettiego w 1909; ma być pochwałą energii, działania, życia, czyli aktywizm i witalizm, odrzucenia przeszłości na rzecz wpat [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:12 , Wyświetleń: 1165 , Ocena: 16.29, Głosów: 57, Autor: agacjo

Prądy i kierunki artystyczne w literaturze i sztuce 20 - lecia międzywojennego w Europie i w Polsce.

I Wojna Światowa zmieniła ukształtowanie i pozycję państw europejskich. Duże znaczenie miała także rewolucja październikowa w Rosji. Wzbudziła ona nadzieje wśród prolet [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:13 , Wyświetleń: 1160 , Ocena: 21.47, Głosów: 44, Autor: agacjo

Interpretacja tytułu powieści Zofii Nałkowskiej "Granica".

Tytułową granicę interpretować można na wiele sposobów. Może to być np.: - granica między dwoma różnymi warstwami (a więc tematyka społeczno - polityczna). W tym p [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:14 , Wyświetleń: 1548 , Ocena: 100.06, Głosów: 15, Autor: agacjo

Poezja futurystów.

Franciszek Młodożeniec "XX wiek" jest jednym z wierszy eksperymentalnych, stworzonych przez futurystów. Poeta używa wielu neologizmów, pomiędzy którymi zostały umieszcz [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:15 , Wyświetleń: 1581 , Ocena: 24.86, Głosów: 50, Autor: agacjo

Proces dojrzewania ideowego Cezarego Baryki.

Cezary urodził się i wychował w Rosji, w Baku, gdzie osiedli jego rodzice. Ponieważ ich status materialny, dzięki intratnej posadzie ojca, był dość wysoki, Cezary od najwcz [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:16 , Wyświetleń: 1586 , Ocena: 107.3, Głosów: 9, Autor: agacjo

Codzienność przeobrażona w niecodzienność, czyli poszukiwanie czasu utraconego w "Sklepach cynamonowych" Brunona Schulza.

Schulz patrzy na rzeczywistość oczami poety, wizjonera, dziecka, którego niezwykła wyobraźnia przemienia wszystko, co zwykłe w niezwykłe, w fantazję, marzenia, urojenia. Pr [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:19 , Wyświetleń: 965 , Ocena: 33.65, Głosów: 22, Autor: agacjo

"Proces" Franca Kafki jako metafora.

Trzeba zacząć od tego, co to jest proces? To postępowanie toczące się najczęściej z inicjatywy strony (powoda) w jej własnym interesie, na skutek wytoczenia przez nią pow [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:20 , Wyświetleń: 1513 , Ocena: 41.1, Głosów: 28, Autor: agacjo

Cechy dramatu awangardowego na przykładzie "Szewców".

W XX-leciu oryginalnością odznacza się rozwój dramatu jako gatunku literackiego, między innymi nurtu groteski i drwiny, zaliczającego się do ówczesnego nurtu awangardy; nur [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:21 , Wyświetleń: 1449 , Ocena: 57.78, Głosów: 26, Autor: agacjo

Proces Franza Kafki - Interpretacja epizodu z księdzem oraz przypowieści o odźwiernym.

Józef K. został poproszony o pokazanie kilku zabytków sztuki pewnemu włoskiemu klientowi banku, który po raz pierwszy przebywał w tym mieście, a na którego przyjaźni bardz [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:24 , Wyświetleń: 1793 , Ocena: 1078, Głosów: 0, Autor: agacjo

Zygmunt Freud - psychoanaliza.

Sigmund Freud (1856-1939) - austriacki neurolog, psychiatra, twórca psychoanalizy. Początkowo zajmował się neuropatologią, później leczeniem nerwic, zwłaszcza histerii. W l [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:25 , Wyświetleń: 1164 , Ocena: 65.55, Głosów: 10, Autor: agacjo

Trzy obrazy rewolucji ( Nie-Boska komedia, Przedwiośnie, Szewcy ), co je łączy

Rewolucja to wyraz pochodzenia łacińskiego, w znaczeniu szerokim i metaforycznym - wszelka szybka i głęboka zmiana ( np. rewolucja obyczajowa, przemysłowa, techniczna ), w zna [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:26 , Wyświetleń: 2512 , Ocena: 64.42, Głosów: 32, Autor: agacjo

Mowa oskarżycielska Zenona Ziembiewicza.

Wysoki sądzie, szanowna ławo przysięgłych, będę się starał dowieść zarzutów postawionych Zenonowi Ziembiewiczowi w akcie oskarżenia.Zenon Ziembiewicz, jak wynika z [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:27 , Wyświetleń: 1844 , Ocena: 77.58, Głosów: 11, Autor: agacjo

Analiza wiersza "But w butonierce" Bruno Jasieńskiego.

Wiersz zbudowany jest z sześciu zwrotek, każda z nich ma cztery wersy. Mają one na przemian dziewiętnaście i osiemnaście sylab. Rymy występują we wszystkich wersach, są ty [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:28 , Wyświetleń: 1455 , Ocena: 30.52, Głosów: 41, Autor: agacjo

Motyw śmierci w poezji Bolesława Leśmiana

Bolesław Leśmian - poeta, prozaik, eseista i tłumacz. Pochodził ze środowiska spolszczonej inteligencji żydowskiej. Był współzałożycielem i reżyserem nowatorskiego Teat [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:29 , Wyświetleń: 1231 , Ocena: 40.89, Głosów: 18, Autor: agacjo

Interpretacja epizodu z księdzem oraz przypowieści o odźwiernym. ("Proces" F. Kafki)

Józef K. został poproszony o pokazanie kilku zabytków sztuki pewnemu włoskiemu klientowi banku, który po raz pierwszy przebywał w tym mieście, a na którego przyjaźni bardz [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:30 , Wyświetleń: 1872 , Ocena: 48.9, Głosów: 20, Autor: agacjo

Moje wrażenia po przeczytaniu "Mistrza i Małgorzaty" Michaiła Bułhakowa.

Michał Bułhakow - jeden z najbardziej utalentowanych, najwybitniejszych pisarzy rosyjskich nigdy nie został dopuszczony do "wielkiego świata" literackiego ówczesnego Związku [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:31 , Wyświetleń: 1043 , Ocena: 32.3, Głosów: 22, Autor: agacjo

Artysta jako bohater dzieła literackiego XX wieku (dylematy sztuki).

Nowa epoka, jaką było XX-lecie międzywojenne, przyniosła inne spojrzenie na literaturę i na rolę twórcy. Dlatego artyści stają się często bohaterami dzieł literackich z [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:32 , Wyświetleń: 1108 , Ocena: 25.13, Głosów: 37, Autor: agacjo

Esej Interpretacyjny liryku "Pokolenie".

Krzysztof Kamil Baczyński , pseud. Jan Bugaj , urodził się w Warszawie w 1921 roku , był synem krytyka literackiego . W 1939 ukończył gimnazjum , a poźniej , podczas okupacj [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:34 , Wyświetleń: 1201 , Ocena: 43.55, Głosów: 19, Autor: agacjo

Wybory moralne Zenona Ziembiewicza a uniwersalizm ludzkich zachowań

„Granica” Zofii Nałkowskiej zaczyna się i kończy w tym samym miejscu – w splocie tych samych zdarzeń. Autorka celowo odwróciła kompozycję fabuły utworu. W [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:35 , Wyświetleń: 1195 , Ocena: 44.45, Głosów: 19, Autor: agacjo

"Proces" jako utwór paraboliczny.

"Proces" jest powieścią paraboliczną, ponieważ pod warstwą fabularną można odnaleźć znaczenie symboliczne, wyrażające prawdy o człowieku. Interpretacja treści metafory [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:35 , Wyświetleń: 1487 , Ocena: 31.86, Głosów: 35, Autor: agacjo

Jak rozumiesz słowa Kawki: ,,Nauka jest jak niezmierne morze, im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony."?

Nauka w życiu, człowiekowi jest bardzo pomocna, im więcej nowych rzeczy poznajemy, tym bardziej ciekawi nas świat i jego tajemnice.Po pierwsze, potwierdzeniem słów Palusz [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:36 , Wyświetleń: 1299 , Ocena: 56.75, Głosów: 15, Autor: agacjo

A może pod bezsensem kryje się sens? – moja przygoda z groteską w literaturze dwudziestolecia. (Irytuje, śmieszy, skłania do refleksji...?)

Groteska była jedną z częstszych obok paraboli, metod przedstawiania rzeczywistości w literaturze dwudziestolecia. Rzeczywistość groteskowa staje się absurdalna, bezsensowna [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:37 , Wyświetleń: 955 , Ocena: 20.62, Głosów: 44, Autor: agacjo

"Sklepy cynamonowe" Bruno Schulz - opracowanie.

Bruno Schulz - "Sklepy cynamonowe".BiografiaUrodził się w Drochobyczu. Ojciec żydoski kupiec. W Drochobyczu chodził do gimnazjum. Następnie do politechniki lwowskiej. [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:38 , Wyświetleń: 1944 , Ocena: 13.67, Głosów: 53, Autor: agacjo

Ferdydurke - opracowanie.

Ferdydurke+ Geneza i tytuł- Powieść wydana w Warszawie w 37 roku. Maiła być krótką odpowiedzią na nieprzychyle opinie krytyków, ale rozrosła się do wielkiego dzi [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:39 , Wyświetleń: 3180 , Ocena: 19.74, Głosów: 56, Autor: agacjo

Człowiek wobec miłości, śmierci i przemijania.

Ponadczasowy problem dotyczący miłości, przemijania i śmierci człowieka, chciałbym omówić analizując przeżycia bohaterów następujących powieści psychologicznych: "Gra [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:40 , Wyświetleń: 1253 , Ocena: 83.91, Głosów: 10, Autor: agacjo

"Ferdydurke" Witolda Gombrowicza.

Witold Gombrowicz (1904 - 1969) - debiutował zbiorem opowiadań "Pamiętnik z okresu dojrzewania" (1933),- powieścią "Ferdydurke" (1937) ugruntował swoją znaczącą, a [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:41 , Wyświetleń: 1524 , Ocena: 17.34, Głosów: 61, Autor: agacjo

Poezja okresu dwudziestolecia na tle europejskich tendencji artystycznych.

I Wojna Światowa zmieniła ukształtowanie i pozycję państw europejskich. Duże znaczenie miała także rewolucja październikowa w Rosji, która doprowadziła do powstania nowe [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:42 , Wyświetleń: 1177 , Ocena: 46.18, Głosów: 21, Autor: agacjo

Do jakich refleksji pobudziło mnie opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza “Ikar” ?

Wydaje się, że każdy żyje w swoim własnym “świecie”. Nie zauważamy innych ludzi - ich tragedii, cierpień, ale także radości. Taki obraz świata przedstawiony [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:43 , Wyświetleń: 1076 , Ocena: 41.06, Głosów: 16, Autor: agacjo

Postacie w "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego

Jadwiga Dąbrowska :matka Cezaregonie potrafiła nauczyć się płynie mowy rosyjskiejinteresowało ją życie w Siedlcach (dostawała listy od Szymona Gajowca)zasz [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:48 , Wyświetleń: 1253 , Ocena: 49.89, Głosów: 17, Autor: agacjo

Sprawiedliwość kary w utworach: „Obcy” Alberta Camus i „Jeden dzień Iwana Denisowicza” Aleksandra Sołżenicyna.

Czym są kara i sprawiedliwość? Precyzyjne zdefiniowanie tych pojęć jest niezwykle ważne, gdyż będą one fundamentami poniższych rozważań.„Kara to środek repre [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:49 , Wyświetleń: 873 , Ocena: 40.94, Głosów: 15, Autor: agacjo

Postacie w „Granicy” Zofi Nałkowskiej.

Zenon Ziembiewicz:-prowadził życie spokojne, zorganizowane, nie szukał przygód ’s5’-miał swoje zasady, racje ‘6’-uczeń pilny i wzorcowy

Dodano: 2008-02-01 13:53:50 , Wyświetleń: 1239 , Ocena: 57.5, Głosów: 13, Autor: agacjo

Refleksja literacka i osobista na temat słów J. Huizingi "Każda epoka tęskni za jakimś piękniejszym światem. Im głębsze zwątpienie i ból z powodu powikłań dnia dzisiejszego tym głębsza jest owa tęsknota"

Każda epoka literacka i historyczna cechowała się własnymi poglądami na świat, własnymi dążeniami, charakterystycznym sposobem pisania. Twórcy, którzy mieli okazję ży [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:51 , Wyświetleń: 912 , Ocena: 31.31, Głosów: 25, Autor: agacjo

Cechy teatru awangardowego - "Szewcy" Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Dramat „Szewcy” jest napisany w konwencji groteski:1. Świat zdeformowany, wykrzywiony, składający się z elementów sprzecznych, karykaturalnych, przejaskrawiony [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:52 , Wyświetleń: 1491 , Ocena: 47.66, Głosów: 31, Autor: agacjo

"Przedwiośnie"

Rok 1918 przyniósł Polsce długo oczekiwaną niepodległość. Po ponad stuletniej niewoli nadszedł czas odpowiedzialności za suwerenne, wyzwolone państwo, czas konkretnych za [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:53 , Wyświetleń: 3090 , Ocena: 33.06, Głosów: 85, Autor: agacjo

Wizerunek społeczeństwa polskiego ukazany w "Przedwiośniu".

Wizerunek społeczeństwa polskiego ukazany w "Przedwiośniu" poprzez osobę głównego bohatera , Cezarego Barykę , pozwala nam zapoznać się z problemami Polaków w niepodległ [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:55 , Wyświetleń: 1210 , Ocena: 41.68, Głosów: 18, Autor: agacjo

Julian Przyboś - wiersze (notatki)

Julian Przyboś„Gmachy"konstruktywizm - wyraz zachwytu nad konstrukcjami architek.„Poeta - wykrzyknik ulicy" - metafora odległych skojarzeń metafora m [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:55 , Wyświetleń: 1958 , Ocena: 23.07, Głosów: 57, Autor: agacjo

Bronię bohaterów S.Żeromskiego za siłę ich przekonań.

Stefan Żeromski przedstawia swoich bohaterów przeważnie jako ludzi młodych, poszukujących swego miejsca w życiu. Przykładem mogą być doktor Tomasz Judym z „Ludzi bez [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:56 , Wyświetleń: 1222 , Ocena: 37.29, Głosów: 27, Autor: agacjo

1 2 3 4 5 6 7 8 9


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?