Strona główna » Liceum » Język polski » XX lecie


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Plebiscyty na Warmii i Mazurach.

Powstanie niepodległej Polski postawiło od razu na porządku dziennym sprawę jej granic z państwem niemieckim. Dwudziestego siódmego grudnia 1918 roku i w dniach następnych p [...]

Dodano: 2008-09-14 11:49:01 , Wyświetleń: 1282 , Ocena: 63.53, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Bezsens świata przedstawionego Teatrzyku "Zielona Gęś" pozwala lepiej odczuć i zrozumieć nasz realny świat.

W utworach Gałczyńskiego bardzo widoczne są charakterystyczne cechy groteski.Mamy do czynienia z absurdem i bezsensem,wywolujacym w nas śmiech.Autor chce nam uswiadomic,ze [...]

Dodano: 2008-09-14 11:49:32 , Wyświetleń: 1469 , Ocena: 46.86, Głosów: 27, Autor: Michalk88

Kontrasty w życiu społeczeństwa w Polsce międzywojennej - na podstawie "Przedwiośnia" S. Żeromskiego

Stefan żeromski w "Przedwiośniu"ukazuje społeczeństwo polskie jako dwie skrajności. Podczas pobytu Cezarego Baryki w dworku ziemiańskim poznajemy życie warstw bogatszych, kr [...]

Dodano: 2008-09-14 11:49:36 , Wyświetleń: 1152 , Ocena: 42.42, Głosów: 23, Autor: Michalk88

Skomentuj poglądy Korzeckiego na temat moralności.

Człowiek jest istotą zależną, podległą własnemu rozumowi i rozsądkowi. Tak można ogólnie określić poglądy Korzeckiego na temat moralności. W pierwszych zdaniach s [...]

Dodano: 2008-09-17 10:39:25 , Wyświetleń: 1476 , Ocena: 58.05, Głosów: 20, Autor: Michalk88

W oparciu o utwory literatury obozowej i łagrowej udowodnij tezę, że przystosowanie jest zagrożeniem człowieczeństwa i ratunkiem dla życia człowieka

Pisząc pracę, na wybrany przeze mnie temat, starałam się udowodnić, że przystosowanie się do życia w łagrze lub obozie stanowi zagrożenie dla człowieczeństwa i ratunek [...]

Dodano: 2008-09-17 10:39:26 , Wyświetleń: 1121 , Ocena: 52.56, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Jak oceniasz wybór drogi życiowej dokonany przez bohaterów "Siłaczki"?

"Siłaczka" to jeden z tych charakterystycznych utworów Żeromskiego, w których szczególnie jaskrawo zostaje przedstawiony problem niezawinionej ciemnoty i ubóstwa chłopstwa p [...]

Dodano: 2008-09-22 10:22:20 , Wyświetleń: 1364 , Ocena: 87.73, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Opowiedz o konflikcie bohaterów "Zemsty" - Rejenta i Cześnika. Opowiedz o konflikcie bohaterów "Zemsty" - Rejenta i Cześnika.

Akcja "Zemsty" Aleksandra Fredry rozgrywa się w przedzielonym na dwie części zamku w Odrzykoniu. Jedno jego skrzydło zamieszkuje Cześnik Raptusiewicz, drugie zaś Rejent Milcz [...]

Dodano: 2008-09-22 10:22:21 , Wyświetleń: 1180 , Ocena: 101.67, Głosów: 11, Autor: Michalk88

XX - lecie międzywojenne - charakterystyka epoki.

1.Czas trwaniaDwudziestolecie międzywojenne to okres między pierwszą a drugą wojną światową -jeden z najkrótszych okresów literackich w dziejach literatury.Poc [...]

Dodano: 2008-09-22 10:22:22 , Wyświetleń: 1626 , Ocena: 71.18, Głosów: 16, Autor: Michalk88

W kręgu Skamandra

Ważna grupa artystów warszawskich głównie; Tuwim; Słonimski; Wierzyński; Lechoń; Iwaszkiewicz; Iłłakowiczówna; Pawlikowska-Jasnorzewska; Liebert; W styczniu ukazał s [...]

Dodano: 2008-09-22 10:29:35 , Wyświetleń: 1392 , Ocena: 41.89, Głosów: 17, Autor: Michalk88

Kontrast odsłania prawdę i urodzie świata i jego nędzy- funkcja Wenus z Milo i obrazu pt.: „Ubogi Rybak” .

Wenus z MiloJudym siedzi na ławeczce w cieniu, w muzeum i przygląda się rzeźbie, która stoi na piedestale w kącie. „Głowa jej zwrócona była w jego stronę i [...]

Dodano: 2008-09-22 10:29:36 , Wyświetleń: 1076 , Ocena: 41.47, Głosów: 18, Autor: Michalk88

"Granica" - Zofia Nałkowska

Powieść psychologiczna - jest to utwór przedstawiający życie wewnętrzne bohaterów - koncentruje uwagę odbiorcy na ich przeżyciach, wyobrażeniach oraz procesie odc [...]

Dodano: 2008-09-22 10:29:38 , Wyświetleń: 1563 , Ocena: 41.96, Głosów: 26, Autor: Michalk88

Futurysci

Futuryści są przeciwnikami przeszłości, całą uwagę skierowują na przyszłość; krytykują wszystko, co tradycyjne i logiczne, przełamują zasady, które ograniczają swob [...]

Dodano: 2008-09-22 10:37:57 , Wyświetleń: 1748 , Ocena: 43.55, Głosów: 32, Autor: Michalk88

Dwudziestolecie

1.Czas trwaniaDwudziestolecie międzywojenne to okres między pierwszą a drugą wojną światową -jeden z najkrótszych okresów literackich w dziejach literatury.Poc [...]

Dodano: 2008-09-22 10:37:58 , Wyświetleń: 1601 , Ocena: 80.32, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Antoni Słonimski - notatka.

- pseudonim Prorok- poeta, dramatopisarz, prozaik, satyryk, krytyk teatralny- Pochodził z rodziny żydowskiej, związany był z Warszawą- Współtwórca grupy poetyck [...]

Dodano: 2008-09-22 10:37:59 , Wyświetleń: 1390 , Ocena: 34.44, Głosów: 26, Autor: Michalk88

Tuwim czołowym przedstawicielem Skamandra.

W Wierszach Tuwim zmieniło się dotychczas nam znane podejście do funkcji poety (, który był wieszczem, nauczycielem i rozumiały go wąski grupy ludzi), miłości (do tej pory [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:00 , Wyświetleń: 1258 , Ocena: 31.12, Głosów: 25, Autor: Michalk88

"Granica" Zofii Nałkowskiej jako niejednoznaczna i skomplikowana prawda o człowieku.

„Granica” jest niewątpliwie powieścią oryginalną. Naukowska mobilizuje czytelnika do obserwacji zachowań bohaterów, a następnie do analizy postępowania, motywó [...]

Dodano: 2008-09-29 23:52:40 , Wyświetleń: 1678 , Ocena: 65.41, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Obrona Ziembiewicza.

Wysoki Sądzie, Szanowni zgromadzeni...Zebraliśmy się w tej sali, ponieważ właśnie dzisiaj ma zapaść wyrok, który zdecyduje o przyszłości obecnego tu Zenona Ziembiewi [...]

Dodano: 2008-09-29 23:52:43 , Wyświetleń: 1377 , Ocena: 58.24, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Bunt futurystów wobec tradycyjnych reguł poezjotwórczych-: „Lato” i "XXw" Młodożeńca

Bunt futurystów wobec tradycyjnych reguł poezjo-twórczych- wiersze pt.: „Lato” i „XXw” Młodożeńca. LATO- wykorzystanie waloru dźwięku, a nie [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:37 , Wyświetleń: 1253 , Ocena: 48.95, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Cały zbiór o Awangardzie Krakowskiej.

Grupa skupiona wokół Tadeusza Peipera i pisma "Zwrotnica"; należeli do niej Julian Przyboś, Jan Parandowski, Adam Ważyk; Peiper był teoretykiem grupy - po powrocie z Hisz [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:38 , Wyświetleń: 1091 , Ocena: 44.53, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Futuryści

Futuryści są przeciwnikami przeszłości, całą uwagę skierowują na przyszłość; krytykują wszystko, co tradycyjne i logiczne, przełamują zasady, które ograniczają swob [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:39 , Wyświetleń: 1748 , Ocena: 3.19, Głosów: 41, Autor: Michalk88

Manifesty futurystyczne.

Manifest- prezentowanie charakterystycznych poglądów dla grupy. Oprócz postulatów i postawy jest pośrednie lub bezpośrednie wobec wrogo nastawionych. Głoszą postulat nowego [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:40 , Wyświetleń: 1310 , Ocena: 15.43, Głosów: 64, Autor: Michalk88

Poezja Juliana Przybosia - "Z Tatr"

Julian Przyboś- najwybitniejszy poeta Awangardy Krakowskiej.- pierwsze zbiory wierszy to: „Śruby”, „Oburącz”- na jego twórczość mają wpł [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:41 , Wyświetleń: 1361 , Ocena: 55.6, Głosów: 19, Autor: Michalk88

Postulat Peipera.

Peiper zwany papieżem awangardy.Postulat Peipera wyłonił się z zachwytu nad cywilizacją, która odnosiła triumf. „PUNKT WYJŚCIA”- miasto staje się w [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:41 , Wyświetleń: 1369 , Ocena: 38.63, Głosów: 31, Autor: Michalk88

Powieść polityczna powinna mieć charakter polemiczny i demonstracyjny. Czy „Przedwiośnie” można uznać za utwór polityczny?

Stefan Żeromski tworząc „Przedwiośnie” żył w Polsce, o jakiej od lat marzyli jego rodacy – Polsce niepodległej. Autor dostrzegał jednak liczne niebezpiecze [...]

Dodano: 2008-09-29 23:57:29 , Wyświetleń: 1093 , Ocena: 39.58, Głosów: 23, Autor: Michalk88

Przemówienie oskarżające Zenona Ziembiewicza

"(…)Przecież myśmy niczego się nie wyrzekli, myśmy zachowali wszystko. Ale to na jej(Justyny) zniszczeniu wyrosło to, co jest między nami. Tak to było i tak to jest do [...]

Dodano: 2008-09-30 00:01:36 , Wyświetleń: 1518 , Ocena: 94.09, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Dręcząca chęć poznania w "Sklepach cynamonowych" Bruno Schulza.

Schulz twierdzi, że fascynacja wstrętem tkwi w każdym człowieku, jednak przeciętny człowiek ma blokadę moralną wytworzoną przez kulturę, cywilizację, społeczeństwo itp [...]

Dodano: 2008-09-30 15:29:29 , Wyświetleń: 1172 , Ocena: 32, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Złudzenie rozczarowanie i nadzieje Polaków u progu niepodległości.

Wolność to dla każdego człowieka (jednostki) wewnętrzna siła ,coś co sprawia ,że człowiek we własnym kraju bez względu na kolor skóry czy pochodzenie czyje się bezpiec [...]

Dodano: 2008-09-30 15:29:30 , Wyświetleń: 3013 , Ocena: 22.78, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Bohaterowie "Kamieni na szaniec" w czasie wojny.

1.Pięć razy pan Hitler się obejrzy, nim na nas (...) skoczy. A jak skoczy to dostanie w zęby fest".2.Przed 1939 rokiem pisano i mówiono tylko o naszej potędze i zwycięst [...]

Dodano: 2008-10-01 20:09:26 , Wyświetleń: 1154 , Ocena: 44.81, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Czynniki, kształtujące charaktery i osobowość bohaterów "Kamieni na szaniec".

1. Dom rodzinny:-"Oczywiście szkoła, dom, środowisko koleżeńskie ułatwiły dobry start życiowy tym chłopcom"-Obserwacja zachowania rodziów-Rozmowy, dyskusje z [...]

Dodano: 2008-10-01 20:09:27 , Wyświetleń: 1728 , Ocena: 34.37, Głosów: 29, Autor: Michalk88

Dlaczego Zofia Nałkowska zastosowała inwersję czasową w powieści "Granica"?

Zofia Nałkowska napisała w latach 1932-1935 powieść pt. "Granica". Książka ukazała sie w roku 1935 r. Jest to powieśc niezwykła i ponadczasowa. Autorka zastosowała tu [...]

Dodano: 2008-10-06 17:43:04 , Wyświetleń: 1313 , Ocena: 44.91, Głosów: 22, Autor: Michalk88

„Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna”(F. Dostojewski).Opisz na wybranych przykładach jakie ponadczasowe wartości niesie ze sobą literatura dwudziestolecia.

Plan :1)Refleksje na temat wartości i określenie rodzaju wartości.2)Miłość Małgorzaty do Mistrza.3)Patriotyzm Seweryna Baryki z „Przedwiośnie”.4 [...]

Dodano: 2008-10-06 17:43:36 , Wyświetleń: 1025 , Ocena: 9.81, Głosów: 97, Autor: Michalk88

Pojęcia - XX lecie międzywojenne.

AWANGARDA-wszystko co w sztuce nowe, poszukujace, zrywajace z tradycja. W Pol. pojecie awang. dot. gł. roznych nurtow poezji miedzywoj.DADAIZM- dadaistom nie chodziło o dzie [...]

Dodano: 2008-10-06 17:43:37 , Wyświetleń: 4545 , Ocena: 59, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Leopold Staff- życie i twórczość

Leopold Staff (1878-1957) Życiorys: Leopold Staff urodził się 14 listopada 1878 roku we Lwowie, zmarł 31 maja 1957 roku w Skarżysku-Kamiennej. Był poetą, dramatopisa [...]

Dodano: 2008-10-06 17:48:14 , Wyświetleń: 1236 , Ocena: 26.03, Głosów: 33, Autor: Michalk88

Analiza i objaśnienie dramatyzmu sceny z „Granicy” Zofii Nałkowskiej.

Scena przedstawia dialog dwóch osób – kobiety i mężczyzny – Elżbiety i Zenona Ziembiewicza. Pretekstem do niego jest on nadejściem listu związanego z „lud [...]

Dodano: 2008-10-09 12:38:34 , Wyświetleń: 1371 , Ocena: 35.73, Głosów: 39, Autor: Michalk88

Książki w XX wieku.

Problem jaki poruszę w swojej rozprawce dotyczy ksiażek. Teza brzmi: ,,Czy w XXI warto czytać książki?". Postaram sie podać wszystkie "za" i "przeciw" dotyczące tej spraw [...]

Dodano: 2008-10-09 13:19:44 , Wyświetleń: 1244 , Ocena: 63.06, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Groteska jako sygnalizacja katastrofy.

Rzeczywistość groteskowa staje się absurdalna, bezsensowna, czasami śmieszna i jednocześnie groźna, a nawet bardzo „nieprzyjemna”. Zdeformowanie rzeczywistości n [...]

Dodano: 2008-10-10 11:37:38 , Wyświetleń: 1310 , Ocena: 78.69, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Mendel Gdański "Napisz, dlaczego stary proboszcz, widząc rozmodlonego Żyda zatrzymał się i zdjął kapelusz? "

Czym dla współczesnego człowieka jest tolerancja i szacunek? Według słownika PWN tolerancja to uznawanie prawa innych do posiadania poglądów, gustów itp. odmiennych od [...]

Dodano: 2008-10-10 11:37:39 , Wyświetleń: 1201 , Ocena: 82.83, Głosów: 11, Autor: Michalk88

Życie jak proces można go wygrać lub przegrać.

Pierwszym pytaniem jakie należy sobie zadać jest co to znaczy wygrać, lub przegrać życie? Moim zdaniem wygrać życie to znaczy przejść uczciwie przez nie, zgodnie z zasadam [...]

Dodano: 2008-10-10 11:37:40 , Wyświetleń: 1144 , Ocena: 74.75, Głosów: 11, Autor: Michalk88

Bolesław Leśmian i jego poezja

Bolesław Leśmian•Urodzony w Warszawie ( nie wiadomo dokładnie, w którym roku)•Pochowany na Powązkach•Pochodził z żydowskiej rodziny, z czasem z [...]

Dodano: 2008-10-10 19:17:00 , Wyświetleń: 1209 , Ocena: 34.31, Głosów: 25, Autor: Michalk88

"Proces” Franza Kafki jako powieść – parabola.

PRZYPOWIEŚĆ, parabola, narracyjny utwór dydaktyczny, którego forma - schematyzm fabuły, uproszczony wizerunek postaci, selekcja realiów - służy przekazaniu ogólnej prawdy [...]

Dodano: 2008-10-10 19:17:32 , Wyświetleń: 1187 , Ocena: 86.08, Głosów: 11, Autor: Michalk88

Pytania egzystencjalne, dylematy moralne i poszukiwanie sensu życia w „Przedwiośniu” S.Żeromskiego.

Dwudziestolecie międzywojenne, jest to okres w literaturze polskiej obejmujący lata 1918-1939. Po odzyskaniu niepodległości polskie życie literackie zaczęło się organizowa [...]

Dodano: 2008-10-12 15:05:47 , Wyświetleń: 1128 , Ocena: 52.06, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Wojna, jej możliwości oddziaływania na ludzi - "to ludzie ludziom zgotowali ten los"

„Widziałem padających pod koła, a nikt nie pomyślał, aby koła zatrzymać, łamiących lody, tłukących się w otwartych tonicach, a nikt ręki nie podał. –Widzi [...]

Dodano: 2008-10-12 15:06:49 , Wyświetleń: 980 , Ocena: 45.21, Głosów: 13, Autor: Michalk88

Analiza i interpretacja wiersza Władysława Broniewskiego pt. "Soldat Inconnu".

Poezja Władysława Broniewskiego nie realizowała wszystkich założeń literatury dwudziestolecia międzywojennego, jednak zawierała pierwiastki charakterystyczne dla pisarzy tw [...]

Dodano: 2008-10-12 15:07:19 , Wyświetleń: 1319 , Ocena: 44, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Wizja rewolucji jako obawa, nadzieja czy konieczność, na przykładzie „Przedwiośnia”

W Przedwiośniu Stefana Żeromskiego dla jednych rewolucja jest obawą, dla drugich nadzieją, a dla jeszcze innych koniecznością. Wszystko zależy od postaci którą weźmiemy p [...]

Dodano: 2008-10-12 15:07:20 , Wyświetleń: 1084 , Ocena: 76.36, Głosów: 10, Autor: Michalk88

„Ikar” Stanisława Grochowiaka – analiza i interpretacja

Po 1956 roku w Polsce zaczął rozwijać się nowy nurt poetycki, nazwany przez jego głównego krytyka, Jana Przybosia, turpizmem . Poeci – turpiści wprowadzali do swojej t [...]

Dodano: 2008-10-12 15:07:45 , Wyświetleń: 1048 , Ocena: 37.27, Głosów: 21, Autor: Michalk88

Za co podziwiam Alka Rudego i Zośkę?

Pierwszego wrzesnia 1939r. rozpoczęła się II wojna światowa.Zrujnowała ona życie wielu młodym ludziom,zniszczyła ich przyszłość , szczęście i marzenia, pociągnę [...]

Dodano: 2008-10-12 15:07:46 , Wyświetleń: 1172 , Ocena: 37.9, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Mój sąd o moralnej wartości ludzi, poznanych w dziełach Stefana Żeromskiego.

Barykowie w „Przedwiośniu”, Tomasz Judym w „Ludziach bezdomnych”, tytułowy doktor Piotr i jego ojciec, chłop w „Rozdziobią nas kruki, wrony” [...]

Dodano: 2008-10-13 16:01:00 , Wyświetleń: 1077 , Ocena: 47.52, Głosów: 20, Autor: Michalk88

W którym z dworków szlacheckich: Soplicowie, Korczynie czy Nawrocie chciałbyś spędzić całe wakacje i dlaczego ? (1)

Moim zdaniem, gdybym miał możliwość cofnąć się w czasie i zaplanować wakacje, chętnie spędziłbym w Soplicowie ten czas. Dworek szlachecki to rodowe gniazdo i centrum [...]

Dodano: 2008-10-13 16:01:11 , Wyświetleń: 999 , Ocena: 65.64, Głosów: 10, Autor: Michalk88

"Pianista" Szpilmana.

Pianista to historia Władysława Szpilmana, znakomitego pianisty i kompozytora. Rozpoczyna się we wrześniu 1939 roku, gdy w Polskim Radiu 28-letni Szpilman gra pod bombami noktu [...]

Dodano: 2008-10-13 16:01:26 , Wyświetleń: 1277 , Ocena: 38.81, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Ziembiewicz - winny czy niewinny? Ocena bohatera Granicy Zofii Nałkowskiej. (dialog)

Rozprawa sądowa z dnia 17.XII.2002 dotycząca sprawy p. Zenona Ziembiewicza. Oskarżycielem jest p. Andrzej Niedzielan, obrońcą p. Marcin Żurawski. Werdykt ustalać będzie [...]

Dodano: 2008-10-13 16:02:27 , Wyświetleń: 1357 , Ocena: 890, Głosów: 0, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8 9


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?