Strona główna » Liceum » Język polski » XX lecie


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Przedstaw funkcjonowanie motywu fascynacji światem i życiem w poezji Juliana Tuwima, Bolesława Leśmiana i Leopolda Staffa.

Plan:1.Wprowadzeniaa)fascynacja dla ludzi światem i życiem to -beztoskie życie-licznie imprezy-lekceważenie wielu sprawb)prawdziwa fascynacja światem o [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:56 , Wyświetleń: 1169 , Ocena: 39.48, Głosów: 24, Autor: agacjo

Joseph Conrad-Korzeniowski

Urodził się 3 grudnia 1857r. w Berdyczykowie na Ukrainie. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Będąc małych chłopcem wraz z rodziną zostaje zesłany w Głąb Cesarstwa Ro [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:57 , Wyświetleń: 1420 , Ocena: 29.02, Głosów: 50, Autor: agacjo

W jaki sposób literatura XX-lecia międzywojennego obnażyła niebezpieczeństwo tkwiące w systemach totalitarnych? Omów problem na podstawie poznanych utworów

W literaturze XX-lecia międzywojennegowidać wyraźnie strach i niepewność autorów, w stosunku do jakichkolwiek systemów władzy. Społeczeństwo po I wojnie światowej poszuk [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:58 , Wyświetleń: 1769 , Ocena: 28.03, Głosów: 32, Autor: agacjo

Oskarżenie Zenona Ziembiewicza bohatera powieści Zofii Naukowskiej pt. "Granica"

Szanowni zebrani, podczas tej rozprawy pragnę pokazać, iż oskarżony Zenon Ziembiewicz jest człowiekiem nieodpowiedzialnym, oraz pozbawionym jakiejkolwiek moralności. Chciałb [...]

Dodano: 2008-02-01 19:14:54 , Wyświetleń: 1526 , Ocena: 39.92, Głosów: 24, Autor: agacjo

"Proces" Kafki – próba interpretacji.

W utworze Franza Kafki została przedstawiona koncepcja: "Jedermana" -szarego człowieka, człowieka, którym mógłby być każdy. Traktuje on o znaczeniu jednostki w ogromie ludz [...]

Dodano: 2008-02-01 19:15:36 , Wyświetleń: 1311 , Ocena: 30.38, Głosów: 31, Autor: agacjo

Liryka rewolucyjna Wadysława Broniewskiego

Rozwój polskiej liryki rewolucyjnej wiąże się w dwudziestoleciu międzywojennym przede wszystkim z nazwiskiem Władysława Broniewskiego. W jego domu żywe były tradycje walk [...]

Dodano: 2008-02-02 12:01:34 , Wyświetleń: 1169 , Ocena: 52.39, Głosów: 17, Autor: agacjo

Groteska to moda, czy sposób na wyrażanie problemów współczesnego świata.

Dwóch olbrzymów przechadzających się po szesnastowiecznej Francji; wiedźmy zgadujące z tajemnych mikstur losy Makbeta; Kordian lecący na chmurze do Polski, Gustaw przebijaj [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:46 , Wyświetleń: 1219 , Ocena: 51.62, Głosów: 20, Autor: ew.la

"Wielkim poetą był" - problematyka "Ferdydurke"

Witold Gombrowicz (1904-1969) debiutował zbiorem opowiadań „Pamiętnik z okresu dojrzewania” (1933). Następnym jego utworem, powieścią „Ferdydurke” ugr [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:03 , Wyświetleń: 2012 , Ocena: 21.13, Głosów: 51, Autor: ew.la

Mowa oskarżycielska w sprawie oskarżonego Zenona Ziembiewicza

Wysoki Sądzie, Szanowna Ławo Przysięgłych i wszyscy zebrani. Podczas tej rozprawy pragnę wykazać, iż oskarżony Zenon Ziembiewicz jest człowiekiem nieodpowiedzialnym, o [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:32 , Wyświetleń: 1778 , Ocena: 40.42, Głosów: 25, Autor: ew.la

Czym jest forma w życiu człowieka? Forma a problemy wolności i ubezwłasnowolnienia człowieka w literaturze XIX i XX wieku.

,,Każdy musi być oceniony przez każdego, a pojęcie o nas ciemnych, ograniczonych i tępych jest nie mniej doniosłe niż pojęcie bystrych, światłych i subtelnych, gdyż czł [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:56 , Wyświetleń: 1262 , Ocena: 50.42, Głosów: 25, Autor: ew.la

Miłość (3)

MIŁOŚĆ- Złudne szczęście, ulotna chwila, źródło cierpieńCzymże jest miłość, pozostaje niezgłębioną tajemnicą, niepowtarzalna więź łącząca dwoje ludzi. Od [...]

Dodano: 2008-02-20 12:27:02 , Wyświetleń: 1504 , Ocena: 15.03, Głosów: 78, Autor: ew.la

"Z Tatr" Juliana Przybosia - analiza wiersza.

Dwudziestolecie międzywojenne na ziemiach polskich to czas powstawania licznych ugrupowań poetyckich. Obok takich grup jak Skamander, Żagary czy Futuryści znalazła się równi [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:25 , Wyświetleń: 1581 , Ocena: 28.67, Głosów: 42, Autor: ew.la

„Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa

Pełne „zaistnienie” Bułhakowa w odbiorze czytelniczym miało miejsce dopiero w 26 lat od chwili jego śmierci w 1940 roku. Według profesora Drawicza, powieść ta to [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:30 , Wyświetleń: 1376 , Ocena: 9.64, Głosów: 141, Autor: ew.la

"Granica" - symboliczne znaczenie tytułu powieści.

GRANICA SPOŁECZNASpołeczeństwo polskie dzieliły w tym okresie m. in. duże różnice majątkowe. Tworzyły one granice warstw i klas społecznych. Granice te są trudne do [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:36 , Wyświetleń: 1530 , Ocena: 49.09, Głosów: 21, Autor: ew.la

Skamander.

SKAMANDERJego twórcami byli: Jan Lechoń (właściwe nazwisko - Leszek Serafinowicz), Kazimierz Wierzyński, Julian Tuwim, Antoni Słonimski oraz Jarosław Iwaszkiewicz.Ws [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:42 , Wyświetleń: 1552 , Ocena: 19.24, Głosów: 61, Autor: ew.la

Awangarda Krakowska

Awangarda krakowska ukształtowała się na początku lat 20 XX w. za sprawą działalności poetów skupionych wokół Tadeusza Peipera* i wydawanego przez niego pisma "Zwrotnica" [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:42 , Wyświetleń: 1563 , Ocena: 25.36, Głosów: 54, Autor: ew.la

Futuryści polscy

Polscy futuryści nawiązywali w swej twórczości do założeń futuryzmu europejskiego. Marinetti głosił, iż "ryczący automobil jest piękniejszy od Nike z Samotraki", a futu [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:43 , Wyświetleń: 1264 , Ocena: 19.49, Głosów: 44, Autor: ew.la

Narracja w „Granicy” Zofii Nałkowskiej.

Opowiadanie o zdarzeniach utrzymane w „Granicy” w stylu ocen i poglądów w opinii społecznej, stwarza pozory obiektywizmu i dokumentaryzmu. Założeniu takiemu odpowi [...]

Dodano: 2008-02-24 10:57:07 , Wyświetleń: 1571 , Ocena: 30.25, Głosów: 35, Autor: ew.la

Przegląd środowisk społecznych w „Granicy” Zofii Nałkowskiej

„Granica” nie jest książką o jednym środowisku. Przez ukazanie różnych środowisk, z których wyrośli bohaterowie (Zenon – ze środowiska zubożałego ziem [...]

Dodano: 2008-02-24 10:57:08 , Wyświetleń: 1220 , Ocena: 44.76, Głosów: 20, Autor: ew.la

Stanisław Ignacy Witkiewicz

Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939)BiografiaStanisław Ignacy Witkiewicz urodził się w Warszawie 24 lutego 1885.Był synem krytyka sztuki i malarza Stanisława [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:11 , Wyświetleń: 1268 , Ocena: 39.2, Głosów: 24, Autor: ew.la

Wizja Boga i człowieka w poezji Bolesława Leśmiana

Bolesław Leśmian był jednym z najciekawszych i najoryginalniejszych poetów swoich czasów. Choć główna faza jego twórczości przypada na okres określany mianem XX-lecia mi [...]

Dodano: 2008-03-05 19:19:51 , Wyświetleń: 1203 , Ocena: 85.64, Głosów: 10, Autor: ew.la

Bolesław Leśmian - „Szewczyk”.

Bolesław Leśmian - „Szewczyk”W mgłach daleczeje sierp księżyca,Zatkwiony ostrzem w czub komina,Latarnia się na palcach wspinaW mrok, gdzie już ko [...]

Dodano: 2008-03-05 19:23:17 , Wyświetleń: 1250 , Ocena: 57.84, Głosów: 18, Autor: ew.la

Zenon Ziembiewicz - moja reakcja na bohatera "Granicy"

Zofia Nałkowska w "Granicy" przedstawiła człowieka jako istotę złożoną iwielopłaszczyznową. Przykładem tego może być osoba głównego bohatera, ZenonaZiembiewic [...]

Dodano: 2008-03-09 18:31:59 , Wyświetleń: 1106 , Ocena: 22.08, Głosów: 25, Autor: ew.la

Dwudziestolecie międzywojenne. Poezja - omówienie, przykłady.

Awangarda francuska: ogół dążeń, zjawisk i kierunków artystycznych, dla których można wskazać wspólne cechy: -sprzeciw wobec istniejącej literatury, przyjętych form [...]

Dodano: 2008-03-09 23:39:34 , Wyświetleń: 1481 , Ocena: 91.8, Głosów: 14, Autor: ew.la

Pojedynek na miny - związki Gomgbrowicza z literatura błazeńską.

Pojedynek miedzy Syfonem i Mietusem oparty jest na kontrascie. Kazdej minie Syfona przeciwstawiana jest kontrmina Mietusa. Kazda z min bohaterow to postawa zyciowa, ktora prezentuj [...]

Dodano: 2008-03-13 22:08:22 , Wyświetleń: 1192 , Ocena: 159.67, Głosów: 5, Autor: ew.la

Problem gry, maski, gęby w moim życiu.

„Nie ma ucieczki przed gębą jak, jak tylko w inną gębę, a przed człowiekiem można schronić się jedynie w objęcia innego człowieka. Przed pupą zaś w ogóle nie ma [...]

Dodano: 2008-03-13 22:08:32 , Wyświetleń: 1317 , Ocena: 42.55, Głosów: 19, Autor: ew.la

Opis obrazu Tadeusza Makowskiego pt. „Szewc”

Obraz Tadeusza Makowskiego pt. „Szewc” przedstawia pracownię pewnego szewca. Centralną postacią tego dzieła jest wykonujący buty rzemieślnik. Pracuje on bardzo ci [...]

Dodano: 2008-03-13 22:08:36 , Wyświetleń: 1419 , Ocena: 24.88, Głosów: 33, Autor: ew.la

Analiza i interpretacja dowolnego wiersza powstałego w okresie międzywojennym

Wiersz Juliana Przybosia pt. "Z Tatr" pochodzi z tomu poetyckiego Równanie serca, wydanego w 1938 roku. Inspiracją do napisania utworu stała się śmierć wychowanki Przybosia - [...]

Dodano: 2008-03-13 22:08:44 , Wyświetleń: 1513 , Ocena: 16.61, Głosów: 83, Autor: ew.la

Charakterystyka Robinsona Cruzoe (3)

Robinson Cruzoe, tytułowy bohater powieści Daniela Defoe o tej samej nazwie, urodził się w 1632 roku w Anglii, w małym miasteczku York. Pochodził z rodziny protestanckiej. Mi [...]

Dodano: 2008-03-14 12:53:10 , Wyświetleń: 3626 , Ocena: 16.42, Głosów: 148, Autor: ew.la

Obrona Zenona Ziembiewicza

Wysoki Sądzie, Szanowni zgromadzeni.Zebraliśmy się w tej sali, ponieważ właśnie dzisiaj ma zapaść wyrok, który zdecyduje o przyszłości obecnego tu Zenona Ziembiewicz [...]

Dodano: 2008-03-19 15:41:18 , Wyświetleń: 3718 , Ocena: 18.7, Głosów: 66, Autor: pawlukewa

Granica, której przekroczyć nie wolno. W oparciu o "Granicę" Z. Nałkowskiej.

Czy istnieje granica moralna, której nie można przekroczyć? Dla olbrzymiej większości jednostek egzystujących w naszym społeczeństwie – tak. Nie licząc sporadycznych [...]

Dodano: 2008-03-19 15:41:19 , Wyświetleń: 1105 , Ocena: 38.76, Głosów: 20, Autor: pawlukewa

Czy przypowieść może być kluczem do interpretacji „Procesu”?

Dzieło Franca Kafki pod tytułem „Proces” jest powieścią paraboliczną. W utworach tego typu fabuła stanowi jedynie pretekst, ilustrację uniwersalnych prawd na tem [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:33 , Wyświetleń: 1306 , Ocena: 69.81, Głosów: 15, Autor: pawlukewa

Przyglądanie się człowiekowi – w poezji, powieści i dramacie dwudziestolecia międzywojennego.

Człowiek przez cały czas się rozwija. W każdej epoce kierują nim różne wartości, z tego względu nie możemy powiedzieć, że psychika człowieka jest już znana i w tej dz [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:34 , Wyświetleń: 1102 , Ocena: 45.36, Głosów: 21, Autor: pawlukewa

Egzystencjalizm. (3)

Filozofia egzystencjalna została zainicjowana przez Kierkegaarda. Wznowił ją około 1930 r. W Niemczech Martin Heidegger. Rozpowszechniła się zaś podczas drugiej wojny we Fr [...]

Dodano: 2008-03-22 10:08:01 , Wyświetleń: 1921 , Ocena: 58.23, Głosów: 21, Autor: pawlukewa

Moja ocena dróg rozwoju Polski przedstawiona w "Przedwiośniu"

Jedenastego listopada tysiąc dziewięćset osiemnastego roku, po dokładnie stu dwudziestu trzech latach niewoli, kiedy to nasz kraj nie istniał na politycznej mapie Europy, a ż [...]

Dodano: 2008-03-25 15:08:24 , Wyświetleń: 1150 , Ocena: 66, Głosów: 12, Autor: pawlukewa

Czy Stefan Żeromski zasłużył sobie na miano największego autorytetu odrodzonej Polski ?

Koniec XIX i początek XX wieku to bardzo dramatyczny, wręcz tragiczny okres w historii naszego świata. Ciąży na nim piętno pierwszej globalnej wojny - tak okrutnej, krwawej i [...]

Dodano: 2008-03-25 15:08:26 , Wyświetleń: 1148 , Ocena: 90.9, Głosów: 9, Autor: pawlukewa

Ernest Hemingway. (2)

ŻyciorysErnest Hemingway, amerykański pisarz, urodził się 21 lipca 1899 r. w małym miasteczku Oak Park, w stanie Illinois ze stolicą w Chicago, położonym w środkowo-ws [...]

Dodano: 2008-03-29 15:41:56 , Wyświetleń: 1195 , Ocena: 39.57, Głosów: 22, Autor: pawlukewa

Zenon Ziembiewicz - oskarżenie.

Wysoki Sądzie, Szanowni Zgromadzeni……zebraliśmy się tutaj z powodu znanego nam wszystkim: pozwany, Zenon Ziembiewicz jest oskarżony o wiele niemoralnych i nielu [...]

Dodano: 2008-03-30 09:55:13 , Wyświetleń: 3905 , Ocena: 26.16, Głosów: 43, Autor: pawlukewa

Człowiek w labiryncie życia - "Proces" Kafki.

„Proces” należy do najwybitniejszych dzieł czeskiego pisarza żydowskiego pochodzenia – Franza Kafki. Powieść ta ma paraboliczny charakter. Kafka zastanawia s [...]

Dodano: 2008-03-30 09:55:22 , Wyświetleń: 1443 , Ocena: 123.9, Głosów: 9, Autor: pawlukewa

Filozoficzne refleksje o sensie zycia w ,,Nocach i dniach' Marii Dąbrowskiej.

,, - Cóż stąd, że umieramy? Życia jest wciąż tak dużo – majaczyła pani Barbara. – Wszystko mija, a nic się nie zmienia. Po złotym tle wciąż płyną szare o [...]

Dodano: 2008-04-01 08:52:17 , Wyświetleń: 1118 , Ocena: 36.48, Głosów: 28, Autor: pawlukewa

Kariera Zenona Ziembiewicza - moralna dezercja czy spełnienie marzeń?

Powieść Zofii Nałkowskiej pt. ,,Granica“ zawiera nie tylko banalną historię romansu zubożałego ziemianina ze służącą, ale w rzeczywistości dotyczy czegoś więcej [...]

Dodano: 2008-04-01 08:52:18 , Wyświetleń: 1630 , Ocena: 33.05, Głosów: 42, Autor: pawlukewa

Kreacja ojca w ,,Sklepach cynamonowych' Bruno Schulza.

,,Sklepy cynamonowe‘‘ są jednym z pierwszych opublikowanych opowiadań Schulza. Tak jak wiele innych one także osnute są wspomnieniami z dzieciństwa autora. Charakt [...]

Dodano: 2008-04-01 08:52:19 , Wyświetleń: 1345 , Ocena: 18.43, Głosów: 62, Autor: pawlukewa

Antynomie dobra i zła w historii kultury.

Dobro i zło. Czym jest dobro i zło? Zbiorem wyimaginowanych wzorców moralnych wytworzonych przez inteligentne istoty, czy czymś więcej? Przecież pojęcie dobra i zła nie ist [...]

Dodano: 2008-04-04 10:09:08 , Wyświetleń: 1092 , Ocena: 123, Głosów: 5, Autor: pawlukewa

„Granica” Zofii Nałkowskiej jako powieść psychologiczna

Powieść psychologiczna jest to utwór przedstawiający życie wewnętrzne bohaterów i koncentrujący uwagę odbiorcy na ich przeżyciach, wyobrażeniach oraz procesie odczuwania [...]

Dodano: 2008-04-04 11:00:08 , Wyświetleń: 1313 , Ocena: 12.83, Głosów: 104, Autor: pawlukewa

Rzeczywistość polska widziana oczyma Cezarego Baryki

„Gdzież są twoje szklane domy?” pytał Cezary Baryka po przyjeździe do Polski. Obraz Polski do której przyjechał Baryka jest dla niego czymś nowym. Jedyne wiadomo [...]

Dodano: 2008-04-04 11:00:09 , Wyświetleń: 1174 , Ocena: 98.5, Głosów: 7, Autor: pawlukewa

Ogolnie o XX leciu miedzywojennym

XX lecie miedzywojenneI Wojna Światowa zmieniła sytuacje i pozycje wielu państw. Niektóre stały się niepodległe inne zbiedniały, a jeszcze inne pogrążyli się w haosi [...]

Dodano: 2008-04-04 11:00:21 , Wyświetleń: 1336 , Ocena: 38.65, Głosów: 25, Autor: pawlukewa

Charakterystyka Ani z Zielonego Wzgórza. (1)

Ania wychowywała się w Domu Sierot. Jeje matka była nauczycielką w liceum. Umarła w trzy dni po urodzeniu dziewczynki na febrę. W cztery dni później, na tę samą chorobę, [...]

Dodano: 2008-04-05 11:33:11 , Wyświetleń: 2447 , Ocena: 39.57, Głosów: 36, Autor: pawlukewa

Zenon Ziembiewicz, bronię czy oskarżam?

R: Proszę wstać, sąd idzie. Rozprawę przeciwko Zenonowi Z prowadzić będzie sędzia Paweł Bodnar, bronić będzie Adrian Tyszka (obrońca przydzielony z urzędu), a oskarża [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:23 , Wyświetleń: 3182 , Ocena: 27.47, Głosów: 48, Autor: pawlukewa

Obrona i oskarżenie Zenona Ziembiewicza.

R: Proszę wstać, sąd idzie. Rozprawę przeciwko Zenonowi Z prowadzić będzie sędzia Paweł Bodnar, bronić będzie Adrian Tyszka (obrońca przydzielony z urzędu), a oskarża [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:25 , Wyświetleń: 1696 , Ocena: 79.64, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

Rozwiń jedną z sentencji zawartych w „Małym Księciu”

Dokonałem wyboru sentencji:„Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, dobrze widzi się tylko sercem”Tą samą myśl przewodnią zawarł inny autor w wierszu:< [...]

Dodano: 2008-04-06 15:12:01 , Wyświetleń: 1132 , Ocena: 84.67, Głosów: 8, Autor: pawlukewa

1 2 3 4 5 6 7 8 9


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?